Hartcentrum ZNA - meer informatie

Met meer dan 25.000 ambulante raadplegingen, bijna 4.000 diagnostische coronarografieën, 1.400 PCI (percutane coronaire interventie), meer dan 1.100 elektrofysiologische onderzoeken, bijna 600 device-implantaties en meer dan 100 ingrepen voor structureel hartlijden per jaar zijn wij één van de grootste hartcentra in Vlaanderen.

Bij ons staat de patiënt centraal. Ons doel is om op basis van een individuele en persoonlijke relatie tussen patiënt en arts te komen tot de beste cardiologische zorg. Hiervoor is er continu overleg binnen een breed interprofessioneel team, dit alles geënt op de meest recente internationale richtlijnen.

Daarnaast willen wij als dienst Cardiologie de cardiale zorg van morgen mee vorm geven door deel te nemen aan tal van internationale klinische studies, steeds met hetzelfde uitgangspunt: de beste zorg bieden aan onze patiënt.

Laatste update op: 06-08-2021