Klierbiopsie

Bij vergrote klieren aan de hals, oksel of liezen – iets wat bij lymfeklierkanker vaak optreedt – wordt een klierbiopsie uitgevoerd om de juiste diagnose te stellen.

Het wegnemen van een klier is doorgaans een kleine procedure. Ze gebeurt onder lokale verdoving in het dagziekenhuis – er is dus geen overnachting in het ziekenhuis nodig.

De weggenomen klier wordt daarna onderzocht door een gespecialiseerd patholoog.

Na de procedure kunnen zich kleine ongemakken voordoen, zoals lichte last aan het operatielitteken en zwelling door lymfevocht. Beide problemen zijn van voorbijgaande aard.

Laatste update op: 15-09-2023
Auteur(s): Team Hematologie (Bloedziekten)