Gastric bypass

Bij een gastric bypass of maagbypass wordt de maag verkleind. De 12-vingerige darm en een deel van de dunne darm worden omgeleid. Hierdoor kan je veel minder eten en worden niet alle voedingsstoffen opgenomen in je bloed.

Voordelen

 • In principe is deze ingreep volledig omkeerbaar.
 • Deze ingreep wordt beschouwd als ‘gouden standaard’ .
 • Laparoscopie: alle bariatrische ingrepen worden laporoscopisch (via een kijk- of sleutelgatoperatie) uitgevoerd. Dit zorgt voor minder complicaties en een kortere herstelperiode.
 • Een grotere ingreep, maar met minder complicaties op de lange termijn.

Wie komt in aanmerking?

 • Je bent ten minste 18 jaar.
 • Je BMI ligt hoger dan 40,
 • of je BMI ligt hoger dan 35 en je hebt:
  • obstructief slaap apnoe syndroom
  • te hoge bloeddruk die niet onder controle te brengen is met medicijnen
  • diabetes type II
 • Je hebt zelf serieuze pogingen ondernomen om te vermageren, zonder resultaat.
 • Je kreeg een positief advies van chirurg, endocrinoloog, psycholoog en diëtiste.

Risico's en/of complicaties

Een gastric bypass is een relatief veilige ingreep en kent weinig complicaties. Uiteraard worden speciale maatregelen getroffen om het risico op complicaties zo klein mogelijk te houden.

De meest voorkomende complicaties die tijdens de operatie of in de periode onmiddellijk na de operatie kunnen optreden zijn nabloeding, naadlekkage, wondinfectie, abces, een probleem aan de longen en bloedklonters.

Op de lange termijn zien we soms maagzweren, een verhoogde kans op het ontwikkelen van galstenen, vitamine -of mineralentekorten en een darmhernia (interne hernia).

Deze lijst is niet volledig. Uiteraard worden speciale maatregelen genomen om het risico op deze complicaties zo klein mogelijk te houden.
Je chirurg zal je hierover verder informeren.

Waar kan je terecht?

Laatste update op: 15-09-2023
Auteur(s): Team Obesitascentrum