Lactose-ademtest bij kinderen

De lactose-ademtest is een onderzoek dat bepaalt of je kind moeite heeft om melksuiker (lactose) te verteren.

Wanneer een lactose-ademtest?

Een slechte vertering van lactose of melksuiker kan een oorzaak zijn van aanslepende buikpijn. De lactose komt dan onverteerd in de dikke darm terecht en komt tot gisting door in de darm aanwezige microben. Op die manier kunnen de microben de slecht verteerde lactose omzetten in irriterende gassen en zuren.

Laatste update op: 15-09-2023
Auteur(s): Team Pediatrie (Kinderziekten)