Gastro-enterologen van ZNA bundelen de krachten in een Gastro-Team

Alle maag-darmspecialisten van ZNA  werken binnen één ziekenhuisoverschrijdende associatie. De drie diensthoofden van de groepen van ZNA Jan Palfijn, ZNA Stuivenberg/ZNA Sint-Erasmus en ZNA Middelheim/ZNA Hoge Beuken/ZNA Sint-Elisabeth vormen het associatiecomité dat het dagelijks bestuur van deze groep op zich neemt.


ZNA Gastro-enteroteam

 

De schaalvergroting, die het gevolg is van de associatie, maakt verdere subspecialisatie binnen deeldomeinen van de gastro-enterologie mogelijk. Hiervoor is specifieke apparatuur of specifieke expertise van artsen vereist.

  • Zo is de groep reeds een referentiedienst betreffende hepatologie en meer specifiek: virale hepatitis, diagnostische en therapeutische echo-endoscopie, therapeutische endoscopie/ ERCP, video-capsule endoscopie, digestieve oncologie en functionele testen (manometrie). Deze domeinen worden verder uitgebreid met bijvoorbeeld nieuwe technieken als endoscopische submucosale dissectie.

    Deze referentiedienst wordt ook verder ondersteund door consulentschappen van gastro-enterologen in de verschillende Vlaamse universiteiten.
     

  • De uitgebreide expertise die al bestaat betreffende chronisch inflammatoir darmlijden (ziekte van Crohn/colitis ulcerosa) zal meer geconcretiseerd worden binnen een IBD-centrum met specifieke raadplegingen en referentie-artsen met multidisciplinair overleg met reumatologie en dermatologie en het aanbieden van nieuwe molecules binnen of buiten studieverband.
     
  • De gastro-enterologen wensen ook te voldoen aan de  toenemende normeringen wat betreft desinfectie van scopen en infrastructuur. Er wordt volop geïnvesteerd in high definition endoscopie en op korte termijn zal een nieuw endoscopisch centrum gerealiseerd worden zowel in ZNA Middelheim, als in ZNA Jan Palfijn en later in het nieuwe ZNA-ziekenhuis.

De gastro-enterologen willen onderstrepen dat schaalvergroting niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid. Het  persoonlijk contact en de lokale band met de verwijzende huisartsen op de verschillende sites van linker oever, tot zuid, noorden en  centrum van Antwerpen wensen we ook  te bestendigen en verder uit te bouwen om te komen tot een nog betere samenwerking.  De toegankelijkheid en  kwaliteit van zorg en de patiënt staan hierbij centraal.

Laatste update op: 18-08-2021