Voornaamste onderzoeken en behandelde ziekten

Gespecialiseerde onderzoeken

 • Schildklierechografie/schildklierscintigrafie op de dag van consultatie bij specialist
 • Schildklierpunctie
 • Testen voor hypofyse ( insulinetolerantietest, arginine-GRH test, ..)
 • Testen voor bijnier (synacthentest, zoutbelastingstest, dexamethasone suppressietest…)
 • Vastenproef
 • Dorstproef
 • Orale glucose tolerantietest op de dag van consultatie bij arts
 • Jaaronderzoeken in functie van suikerziekte op dag van consultatie bij arts (oogfundus, urineonderzoek, EKG)

Voornaamste behandelde ziekten

 • Diabete mellitus
 • Obesitas
 • Schildklieraandoeningen 
 • Hyperlipidemie (te hoge cholesterol)
 • Ziekten van de hypofyse 
 • Hirsutisme (toegenomen beharing bij vrouwen)
 • Gynaecomastie (opgezette borsten bij mannen)
 • Ziekten van de bijnieren
 • Stoornissen in calciummetabolisme en osteoporose
 • Hypogonadisme (tekort aan mannelijke/vrouwelijke hormonen)
 • Hypoglycemie (tekort aan suiker)
Laatste update op: 13-08-2021