PACS

Picture Archiving and Communication System, afgekort als PACS, is een beeldverwerkend systeem dat het mogelijk maakt om via computers de digitale beelden (met verslag) gemaakt op de afdeling Radiologie, te verwerken, te archiveren en te verspreiden bij de aanvragende medisch specialisten.

Het PACS is een applicatie primair bedoeld voor de radioloog. Maar door het digitale karakter van het systeem is het ook mogelijk dat anderen toegang hebben of krijgen tot de digitale PACS-beelden.

In het PACS worden alle digitale radiologische beelden volgens een speciaal protocol, DICOM, opgeslagen. Middels standaardkoppelingen, zoals HL7, worden de juiste patiëntengegevens van het Ziekenhuis Informatie Systeem naar het  PACS gestuurd.

Ons PACS-systeem is geïntegreerd met het RIS (Radiologie Informatie Systeem). Door deze PACS-RIS-koppeling ontstaat er een complete radiologische workflow waarbij de juiste patiëntengegevens (uit het ZIS) met de juiste beeldgegevens worden gekoppeld.

Op het secretariaat worden de afspraken van de patiënten in een afsprakenlijst gezet. De verschillende modaliteiten (röntgenapparaat, CT-scan, e.d.) kunnen hun eigen werklijst opvragen, hierdoor is er een vlotte doorstroming van alle informatie naar de modaliteiten, dokters en verpleegkundigen, waardoor:                                                                                                                       

  • vergissingen praktisch uitgesloten zijn. 
  • wachttijden voor de patiënten beperkt worden door vlotte doorstroming van informatie.
  • de digitale radiologische beelden door meerdere artsen tegelijkertijd te bekijken zijn.

Door de integratie van spraakherkenning in het PACS en RIS is het bijhorende verslag bij de onderzoeken onmiddellijk beschikbaar voor de verwijzende arts.

De beelden van de onderzoeken zijn vervolgens direct beschikbaar op het netwerk van het ziekenhuis of het internet, waardoor deze door de aanvragers (zowel interne als externe) geraadpleegd kunnen worden. Indien de patiënt al eerder voor röntgenonderzoek is geweest, kunnen ook deze afbeeldingen opgevraagd worden (mits de juiste codes en indien deze digitaal opgeslagen zijn). Hierdoor kan vergeleken worden met vorige onderzoeken (bv. effect van therapie, genezing van pneumonie of fractuur) of kunnen meerdere onderzoeken bij dezelfde patiënt (bv. echo en CT) samen bekeken worden.

Het systeem voorziet uiteraard in strikte beveiliging van informatie en databasebeheer, en de beelden blijven minimum 30 jaar beschikbaar. Digitale beelden voor medische beeldvormingsdiensten van ZNA zijn beschikbaar voor:

  • ZNA Jan Palfijn sinds  januari 2010
  • ZNA Stuivenberg sinds  mei 2010
  • ZNA Middelheim sinds  november 2010

Beelden van voor 2010 zijn niet meer beschikbaar. Verslagen uiteraard wel.

Laatste update op: 13-08-2021