Revalidatie na kanker - Herstel en Balans

ZNA Middelheim ontwikkelde in samenwerking met het Nederlandse Integraal Kankercentrum een revalidatieprogramma dat kankerpatiënten helpt omgaan met klachten zowel tijdens als na de kankerbehandeling.
ZNA Middelheim is een van de vier centra in Vlaanderen die voldoen aan de strenge eisen van de Stichting Herstel en Balans.

Programma na kankerbehandeling

Met een combinatie van lichaamstraining en aquagym proberen we je vermoeidheid weg te nemen, je conditie te verbeteren en je sociale en mentale weerbaarheid te verhogen.
• Je huisarts of de behandelende specialist verwijst je door.
• In groepen van gemiddeld acht deelnemers oefen je op je eigen tempo twee keer twee uur per week.
• Er zijn ook acht psychosociale sessies van twee uur. (onderwerpen zoals vermoeidheid, communiceren, intimiteit en seksualiteit na kanker komen aan bod).
• Dit programma start twee maal per jaar, in januari en in september, duurt twaalf weken en kan uitgebreid worden naar een opvolgprogramma

Programma tijdens de kankerbehandeling of onco-actief programma

Met een combinatie van lichaamstraining en aquagym proberen we  de afbouw van je conditie op een rustige, begeleide manier tegen te gaan.
• Je huisarts of de behandelende specialist verwijst je door.
• In groepen van gemiddeld tien deelnemers oefen je op je eigen tempo twee keer een uur per week.
• Patiënten kunnen gedurende het hele jaar instappen na consultatie bij één van de artsen.

Kosten

Afhankelijk van de voor jouw toepasbare Riziv-tarieven.

 

 

Contact

Voor meer informatie over het 'Revalidatieprogramma bij kanker' kan je contact opnemen met ons Psychosociaal Support Team. 

Laatste update op: 11-08-2021