Waarom bij ZNA Nefrologie?

Multidisciplinaire aanpak

Nierfalenkliniek

De multidisciplinaire aanpak door een nierspecialist (nefroloog), gespecialiseerde verpleegkundige en diëtiste zorgt ervoor dat jouw nierprobleem optimaal behandeld wordt.

Hart- nierfalenkliniek

Vaak komen hart- en nierfalen samen voor. Op deze raadpleging word je tegelijk door een cardioloog en nefroloog gezien.

Diabetes en nierfalen

Nierfalen is dikwijls het gevolg van diabetes (suikerziekte). Voor deze problematiek bieden wij ook een multidisciplinaire raadpleging aan.

HIV en nierfalen

In samenwerking met het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) van Antwerpen worden seropositieve mensen met een nierprobleem of hypertensie op de raadpleging opgevolgd.

Niersteenkliniek

Op deze raadpleging zoekt een nefroloog d.m.v. bloed- en urineonderzoek uit wat de juiste oorzaak is van je niersteenprobleem. Je krijgt ook informatie van een diëtiste om nierstenen te voorkomen.

Continu streven naar verbetering

In de ZNA Nierkliniek volgen we steeds de laatste evoluties. Zo gebruiken we de meest moderne dialysetoestellen die gebruiksvriendelijk zijn zodat patiënten van de autodialyse hun toestel gemakkelijk zelf kunnen opbouwen, aansluiten en bedienen.

De voorbije jaren startten we ook verschillende nieuwe initiatieven op in de ZNA Nierkliniek, zoals de nachtdialyse in ZNA Middelheim. Het voordeel van zo’n nachtelijke dialyse is dat ze veel langzamer kan verlopen dan dialyses overdag. Daardoor voelt de patiënt zich beter, verbetert zijn bloeddruk en kan men heel wat medicatie vaak verminderen of zelfs stopzetten.

Laatste update op: 19-07-2021