Welke vooronderzoeken zijn noodzakelijk?

Het team van het ZNA Obesitascentrum zal je eerst grondig screenen door middel van enkele vooronderzoeken.

Stap 1: het intakegesprek

Je maakt kennis met de behandelend chirurg en/of de obesitasverpleegkundige. Je lichaamsgegevens worden genoteerd en de arts en obesitasverpleegkundige bepalen je BMI, je dieetgeschiedenis en eventuele bijkomende gezondheidsrisico’s. Samen met de arts bekijk je voor welke behandeling je in aanmerking kan komen.

Stap 2: 1ste contact met diëtiste en psycholoog

Tijdens de eerste gesprekken met de diëtiste en psycholoog krijgen zij een duidelijk beeld van je dagelijkse calorie-inname, je eet- en leefgewoonten en van je omgeving.

Na deze contacten wordt beslist welke behandeling het beste bij je past en of je in aanmerking komt voor een

operatie. In geval van een operatie zullen er ook preoperatieve onderzoeken plaatsvinden.

Stap 3: de preoperatieve onderzoeken

  • Bloedafname
  • EKG met eventueel aanvullend cardiaal onderzoek
  • Gastroscopie
  • Echografie van de buik
  • Consultatie endocrinologie: Deze specialist onderzoekt of er geen metabole oorzaken (stofwisselingsstoornissen) of gevolgen van obesitas zijn.
  • Fysische geneeskunde: uitleg ademhalingsoefeningen
  • Pneumologie: zo nodig een bijkomend slaaponderzoek en longfunctie

Stap 4: multidisciplinair overleg

De resultaten van de onderzoeken worden multidisciplinair besproken. Het team beslist of een chirurgische ingreep haalbaar is.

Stap 5: 2de contact met de chirurg en met de diëtiste

Als we besluiten dat je in aanmerking komt voor de procedure wordt een datum voor de ingreep gekozen.

Laatste update op: 19-07-2021