Intensieve zorg

Op de afdeling Intensieve zorg worden kritisch zieke patiënten 24 uur per dag opgevolgd, ondersteund en behandeld door een speciaal daarvoor opgeleid medisch team.

Patiënten worden om verschillende redenen op een afdeling Intensieve zorg opgenomen. Na een zware operatie bijvoorbeeld worden ze eerst op Intensieve zorg verpleegd, tot ze voldoende gerecupereerd zijn om op een andere afdeling verder te herstellen. Maar ook na een zwaar ongeval of bij een acute levensbedreigende ziekte, zoals een hartinfarct, longontsteking of bloedvergiftiging, kunnen patiënten op de afdeling Intensieve zorg terecht komen.

 

Contact

 • ZNA Jan Palfijn: 03 640 21 97
 • ZNA Middelheim: 03 280 38 83
  • INZO 2 (8E): 03 280 38 74
  • INZO 3 (8B):  03 280 38 71
  • INZO 4 (8D): 03 280 39 83
 • ZNA Cadix
  • Intensieve zorg 1, 2, 3: 03 339 76 00
  • Brandwondencentrum: 03 339 76 40
 • Artsen en raadplegingen: klik op de naam van een arts om de contactgegevens te bekijken

Modern en hoogtechnologisch

Doorheen de jaren is de Intensieve Zorg bij ZNA uitgegroeid tot een hoogtechnologische afdeling, met de modernste medische apparatuur.

Meer

Gespecialiseerd en multidisciplinair

Alle artsen van Intensieve Zorg van ZNA hebben een speciale opleiding ‘Intensieve zorg’ gevolgd.

De afdeling Intensieve Zorg van ZNA garandeert een optimale medische zorg door een intense samenwerking tussen verschillende disciplines.

Meer

Organisatie

De afdeling Intensieve Zorg van ZNA Stuivenberg bestaat uit:

In ZNA Stuivenberg heeft de afdeling Intensieve Zorg 28 bedden waarvan 21 bedden voor intensieve zorgpatiënten en 7 bedden voor zwaar verbrande patiënten.

Onze kwaliteit

 • Kwaliteit en patiëntenzorg staan centraal
 • Veel aandacht voor persoonlijk contact met de familie en de naasten van de patiënt
 • Doorgedreven expertise in:
  •  diagnose en behandeling van het abdominaal compartiment syndroom
  • de hyperbare zuurstoftherapie en behandeling van wonden
  • complexe technieken: continue niervervangende therapie (CVVH), percussie-beademing, NO-beademing, NAVA-beademing, intracraniële en buikdrukmeting, (niet) invasieve hemodynamische monitoring, diagnostische echografie, hepatosplanchnische perfusiemeting
 • Pathologie georiënteerde speciale expertise ivm intoxicaties, hematologie, brandwonden, complexe abdominale pathologie, obesitas, HIV,…

Waar vind je ons?

 • Medisch Intensieve Therapie Eenheid (MITE): gelijkvloers afdeling K0
 • Chirurgisch Intensieve Therapie Eenheid (ITE): 3de verdieping afdeling B3
 • afdeling Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT): 3de verdieping afdeling B3
 • High Care Brandwondencentrum (BWC-HC): 4de verdieping afdeling B4

Op bezoek

 • Contact:
  • Medisch Intensieve Therapie Eenheid (MITE): 03 217 72 09
  • Chirurgisch Intensieve Therapie Eenheid (ITE): 03 217 75 75
  • afdeling Hyperbare zuurstoftherapie (HBOT):
  • High Care Brandwondencentrum (BWC-HC): 03 217 75 95 
  • Opnameplanning (arts): 03 217 76 00
 • Aangepaste bezoekregeling vanaf 3 juni 2020: overzicht
Laatste update op: 20-11-2023
Auteur(s): Team Intensieve Zorg