Vaak gestelde vragen

Is het onderzoek gevaarlijk?

Nee, je kunt gerust zijn. De gebruikte radioactieve stoffen zijn in de streng gecontroleerde toegediende dosis niet schadelijk. De hoeveelheid straling komt overeen met een klassiek radiografisch onderzoek. De bestraling verhoogt niet met het aantal foto's die tijdens de scan gemaakt worden. De toegediende stoffen zijn niet giftig of slaapverwekkend. Er zijn vrijwel nooit allergische reacties.

Je mag met de auto rijden.
 

Uitslag van het onderzoek?

Een arts of technoloog van de afdeling nucleaire geneeskunde beoordeelt de kwaliteit van de foto's voor je de afdeling verlaat. Later maakt de nucleair geneeskundige een verslag (meestal binnen de 24 uur).  Je behandelend arts krijgt dit toegestuurd en vertelt je meer over de resultaten van het onderzoek.  Je kan deze steeds ook ophalen op de dienst, of ook een code krijgen om de beelden online te bekijken.

Het is niet toegestaan om resultaten per email te bezorgen, ook niet aan een behandelend arts.

Resultaten (verslagen en beelden) zijn voor alle behandelende artsen steeds beschikbaar met eID via de website (http://sarai.zna.be).
 

Wat is een ‘scan’ op nucleaire geneeskunde?

De correcte benaming van een ‘scan’ is een scintigrafie. Een scintigrafie is een onderzoek waarbij een minimale hoeveelheid van een radioactieve stof in het lichaam wordt gebracht om beelden te vormen (bijv. van het beenderstelsel) om de werking van organen te beoordelen (hart, nieren, schildklier, longen, …).  Hiervoor gebruikt men een gammacamera of PET-scanner. Dit is een toestel dat de toegediende radioactiviteit meet en er beelden van maakt, maar zelf geen stralen uitzendt.

Claustrofobie, schrik?

  • De gammacamera is een open toestel, dat geruisloos en traag beweegt. Bij de meeste onderzoeken kunnen de beelden vlot genomen worden, ook bij ernstige claustrofobie.  Soms zal een lichte sedatie kort voor de beeldopnamen gegeven worden. In dit geval mag je de eerste 4 uur geen wagen, fiets of brommer besturen.
  • De PET-scanner is meer gesloten, maakt meer (geen storend) geluid en beweegt niet. De opening voor de patient is wel zeer ruim.

 

Is er voorbereiding nodig op het onderzoek?

Voor onderzoeken van het hart, de maag, de lever en de darm moet je nuchter zijn. Indien er bijzondere voorbereiding nodig is, wordt dit gemeld (bijv. 1 liter extra drinken voor nieronderzoek). Meestal is er geen bijzondere voorbereiding nodig en mag je gewoon eten en drinken voor het onderzoek.

 

Hoe voert men het onderzoek uit?

De radioactieve stof wordt meestal toegediend via een ader in het bloed, soms door inademing of in de vorm van een drankje of voedsel.

Afhankelijk van het soort onderzoek wordt er onmiddellijk een foto genomen, of op een later tijdstip.

Om de best mogelijke kwaliteit van de foto te bereiken, brengt men de gammacamera zo dicht mogelijk bij het lichaamsdeel dat onderzocht wordt. Tijdens de opname mag je niet bewegen, wel ademen.

 

Is het onderzoek pijnlijk?

Enkel het aanprikken van het bloedvat kan pijnlijk zijn en is vergelijkbaar met de prik bij een bloedafname. De inspuiting zelf heeft geen enkele nawerking.

Hoe lang duurt het onderzoek?

De duur varieert volgens het type onderzoek en schommelt meestal tussen het kwartier en het anderhalf uur. Bij sommige onderzoeken is er een interval tussen de inspuiting en de opname.

 

Hoe lang moet ik wachten tussen de injectie en het onderzoek?

De wachttijd is afhankelijk van het type onderzoek en varieert meestal van een half uur tot 5 uur (uitzonderlijk 24u). Wanneer er een wachttijd is voor je onderzoek, dan krijg je bij het maken van de afspraak twee verschillende tijdstippen mee.

Het eerste tijdstip is meestal het uur van de inspuiting, het tweede tijdstip het uur van de effectieve opname.

Als je meer dan een half uur moet wachten tussen de inspuiting en het onderzoek, kan je gerust de afdeling verlaten (echter niet bij PET-scan). Ga echter niet weg vóór je met de verpleegkundige hebt afgesproken hoe laat je je opnieuw moet aanmelden op de dienst.

 

Kan iemand mij vergezellen?

Familie of begeleiders mogen je vergezellen, maar de uitvoering van het onderzoek niet verstoren.

Kinderen die geen onderzoek krijgen mogen de dienst niet betreden.

 

Moet ik iets doen na het onderzoek?

Je moet na het onderzoek meer drinken (minimum 1,5 liter) om de radioactiviteit sneller weg te spoelen. Verder hoef je niets te doen.

 

Wat indien ik zwanger ben?

Indien je (mogelijk) zwanger bent,  vragen we je dit tijdig te melden gezien we het onderzoek dan waarschijnlijk moeten uitstellen.

 

Wat als ik borstvoeding geef?

Breng ons op de hoogte als je borstvoeding geeft. Wij delen je mee of je al dan niet de borstvoeding moet onderbreken. Bepaalde radioactieve stoffen kunnen immers in de moedermelk worden uitgescheiden.

 

Is een nucleair onderzoek mogelijk bij kinderen?

Alle nucleaire onderzoeken zijn mogelijk bij kinderen. De dosis wordt aangepast volgens gewicht en lengte.

Ouders of begeleiders mogen bij hun kind blijven, maar soms maakt dit je kind juist zeer onrustig.  Soms is een immobilisatiekussen nodig waarin het kind wordt “verpakt”.

 

Wat als ik medicatie gebruik?

In principe kan je alle medicatie verder nemen, tenzij dit vermeld wordt .

 

Kan ik werken na  het onderzoek?

Alle dagelijkse activiteiten kunnen gewoon verdergezet worden.  

Laatste update op: 09-08-2021