Milieubeleidsverklaring

 

ZNA streeft er te allen tijde naar haar verantwoordelijkheid voor het milieu op te nemen en haar activiteiten zo milieuvriendelijk mogelijk uit te oefenen. Niet in het minst omdat ZNA een voorbeeldfunctie te vervullen heeft.

Om deze visie te verwezenlijken zal ZNA de impact van haar activiteiten op het milieu tot een minimum beperken en haar activiteiten uitvoeren in overeenstemming met de principes die vermeld staan in ZNA's milieubeleidsverklaring.

Laatste update op: 10-08-2021