Interne Liaison Geriatrie

Het Interne Liaisonteam Geriatrie (ILG) heeft tot doel de kwaliteit van zorg voor de patiënt boven de 75 jaar, die opgenomen is op een andere afdeling dan onze dienst Geriatrie, te verbeteren. 

Het ILG-team bestaat uit een geriater, verpleegkundigen en ergotherapeuten en ze beogen specifieke geriatrische zorg bovenop de gespecialiseerde aanpak van het behandelend team.
Samen met de patiënt proberen we, via een gesprek, de risicofactoren en leeftijdsgebonden problemen in kaart te brengen. Ook mantelzorgers en familieleden worden soms betrokken bij de begeleiding om een zo een goed mogelijk beeld te krijgen van de patiënt.

Tijdens het gesprek hanteren we het Comprehensive Geriatric Assessment met als aandachtspunten:

  • Mobiliteit
  • Valrisico
  • Voeding
  • Continentie
  • Visus/gehoor
  • Emotionele toestand
  • Geheugen
  • Zelfstandig handelen in de thuissituatie: nadruk op de toestand van de partner (draagkracht van de mantelzorger)

Daarna overleggen we met de geriater, de patiënt en het behandelend team. We adviseren, op basis van onze expertise, persoonlijke geriatrische aandachtspunten om de zorg te optimaliseren. 

We streven naar optimaal functioneel herstel, een zo groot mogelijke zelfredzaamheid en levenskwaliteit.  We trachten het ontslag zo goed mogelijk voor te bereiden door samen te werken met alle betrokken diensten binnen- en buiten het ziekenhuis.

Laatste update op: 24-08-2021