Hoofd-halskliniek

Hoofd- en halskanker is een verzamelnaam voor kwaadaardige tumoren in het hoofd- en halsgebied. Het kan gaan om tumoren ter hoogte van de lippen, tong, mondvloer, wangen, verhemelte, amandelen, keel, stembanden, maar ook van de sinussen, neusholte en speekselklieren.

In meer dan 90% gaat het om een kwaadaardige ontaarding van de “huid” (mucosae) van de bovenste luchtwegen: het plaveiselcelcarcinoom.

Gezien in de hoofd-halsstreek alle soorten weefsel aanwezig zijn, komen alle andere soorten kwaadaardige gezwellen ook hier voor; deze worden echter niet onder hoofd- en halskanker onderverdeeld.

Hoofd- en halskanker is de 4e meest voorkomende kanker bij mannen (met 2005 nieuwe diagnosen in 2016), maar bij vrouwen niet eens in de top 10, volgens de laatste cijfers van het Belgisch Kankerregister. Omwille van de verschillende regio’s die aangetast kunnen worden in het hoofd- en halsgebied, die elk zijn specificiteit heeft, zijn dit allemaal zeldzame kankers.

  ZNA Hoofd-halskliniek

  ZNA is volgens de cijfers van het KCE een van de grootste behandelaars van hoofd- en halskankers in België.

  Binnen ZNA is er een Hoofd-halsteam (HH-Team), bestaande uit verschillende paramedici, die de patiënten van bij de eerste diagnose intensief begeleiden gedurende de hele behandeling: de oncologieverpleegkundige, logopediste, oncologiepsychologe, diëtiste, sociaal verpleegkundige.

  Er worden ook themanamiddagen georganiseerd door dit HH-Team, om patiënten samen brengen na hun behandeling om ervaringen te delen en mogelijke problemen in het dagelijks functioneren te onderscheppen en proberen verhelpen.

  Oorzaken van hoofd- en halskanker

  De belangrijkste oorzaken van hoofd- en halskanker zijn: 

  • Roken
  • Overmatig alcoholverbruik: reeds vanaf 3 eenheden per dag is er een verhoogd risico bij mannen, bij vrouwen zelfs vanaf 2E/d
  • De combinatie van roken en drinken geeft een forse verhoging van het risico (1+1=3)
  • Sommige locaties hebben nog specifieke oorzaken voor ontaarding

  Indien een hoofd- en halskanker wordt vermoed, zal de behandelende arts steeds voor het opstarten van een behandeling een overzicht maken van de uitgebreidheid van het gezwel: het oncologisch bilan of staging. Hiervoor dienen verschillende onderzoeken (klinische en technische) te gebeuren.

  Na het bekomen van deze resultaten, wordt iedere patiënt met alle onderzoeksresultaten besproken op de MOC: het Multidisciplinair Oncologisch Consult, waar het hele multidisciplinaire team aanwezig is. De huisarts wordt hier ook steeds op uitgenodigd om deel te nemen. Op de MOC wordt het ideale behandelplan besproken voor de patient.

  Behandeling van hoofd- en halskanker

  De behandelding van hoofd- en halskanker is multidisciplinair: artsen met verschillende specialiteiten zijn nauw betrokken in het behandelingtraject van deze tumoren:

  • Neus-, Keel-, Oorziekten (NKO)
  • Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA)
  • Radiotherapie (Iridium kankernetwerk)
  • Medische oncologie
  • Medische beeldvorming
  • Nucleaire geneeskunde
  • Anatomo-pathologie

  Make Sense Campagne - 16 t/m 20 september

  Van 16 tot 20 september organiseert de Europese Vereniging voor Hoofd-Halskanker de Make Sense campagne. 

  De Hoofd-halskliniek voorziet tijdens deze dagen ook een stand waar je terecht kan voor allerlei informatie over dit type kankers.

  • Wanneer: 16 t/m 20 september van 14.00 u. tot 16.00 u.
  • Waar: inkomhal ZNA Middelheim – Lindendreef 1, 2020 Antwerpen

  Hoofd-halsverpleegkundige

  Contact: 03 280 32 78

  Multidisciplinair team

  Logopediste - 03/280 36 78

  Diëtisten - 03/280 38 93

  Verpleegkundige Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie - 03/280 32 78

  Sociaal verpleegkundige - 03/280 23 75

  Psychologe - 03/280 22 46

  Laatste update op: 17-10-2019