Duplexonderzoek

Een duplexonderzoek spoort onder andere vernauwingen en klonters in de aders en slagaders op. Het is een combinatie van een echografie en een Doppleronderzoek.

Verloop

Het duplexonderzoek is een pijnloos onderzoek.

  • Er wordt een echografie van de bloedvaten gemaakt.
  • Hiervoor wordt gel aangebracht op de streek waar we bloedvaten gaan onderzoeken en strijken we met een sonde over de bloedvaten.
  • Op het scherm is een doorsnede van het lidmaat, de hals of buik zichtbaar en kunnen we de toestand van de bloedvaten beoordelen. In kleur zien we de snelheid van de bloedstroom en de stroomrichting.
  • Door het inschakelen van de Dopplerfunctie kan op de plaats van de vernauwing de juiste snelheid van de bloedstroom bepaald worden (uitgedrukt in cm/sec). Omdat het bloed veel sneller stroomt op de plaats van een vernauwing, kan daaruit de vermoedelijke vernauwingsgraad afgeleid worden.
Laatste update op: 22-03-2016
Auteur(s): Team Vasculaire chirurgie (Vaatheelkunde)