Hysterosalpingografie (HSG)

Een hysterosalpingografie (HSG) is een röntgenonderzoek dat de vorm van de baarmoederholte en de eileiders in beeld brengt.

De gynaecologen voeren een hysterosalpingografie (HSG) uit om de oorzaak van onvruchtbaarheid bij vrouwen op te sporen.

Laatste update op: 09-05-2016
Auteur(s): Team Gynaecologie