Cryopreservatie (invriezen) van embryo’s

Cryopreservatie betekent het invriezen van overtollige embryo’s van goede kwaliteit.  Dit gebeurt wanneer de in-vitro fertilisatie meerdere embryo’s opgeleverd heeft.

Het is zelfs zo dat kaderwet voor medisch begeleide bevruchting (6 juli 2007) de verplichting oplegt om eerst verder te gaan met het opnemen van ingevroren embryo’s, vooraleer een nieuwe poging met eicelaspiratie mag gestart worden.

Het zijn uitsluitend de embryologen van het ZNA Fertiliteit die beoordelen welke embryo’s in aanmerking komen voor cryopreservatie. 

De latere terugplaatsing gebeurt dan in een spontane of een hormonaal ondersteunde cyclus. In dit geval is het dus niet nodig om via hormonale stimulatie meerdere eicellen te laten rijpen en net voor de eisprong te verzamelen.

Niet alle embryo’s overleven echter de procedure van invriezing en ontdooiing. Enkel de embryo’s die de procedure goed doorstaan hebben, komen in aanmerking voor terugplaatsing

Met de nieuwe invriestechniek (vitrificatie) van het ZNA Fertiliteitscentrum doorstaan echter 9 op de 10 embryo’s het ontdooingsproces goed en kan er meestal een transfer plaatsvinden.

De resterende ingevroren embryo’s worden gedurende 5 jaar bewaard, te rekenen vanaf de dag van invriezing.

Bij aanvang van de IVF/ICSI-cyclus vragen de patiënte het ‘document embryobestemming’ te ondertekenen. Hierin moet aangegeven worden welke bestemming aan de eventueel resterende embryo’s gegeven mag worden. 

Er is keuze uit: bewaring, vernietiging, donatie aan andere paren (die niet in staat zijn embryo’s van voldoende kwaliteit te produceren of die om erfelijke redenen best geen eigen embryo’s meer gebruiken) of schenking aan in het centrum gevoerd wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer er geen kinderwens meer is, kunnen ingevroren embryo’s vroeger vrijgegeven worden mits het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde formulier dat men op elk moment kan opvragen.

 

Cryopreservatie betekent het invriezen van overtollige embryo’s van goede kwaliteit.  Dit gebeurt wanneer de in-vitro fertilisatie meerdere embryo’s opgeleverd heeft.

Het is zelfs zo dat kaderwet voor medisch begeleide bevruchting (6 juli 2007) de verplichting oplegt om eerst verder te gaan met het opnemen van ingevroren embryo’s, vooraleer een nieuwe poging met eicelaspiratie mag gestart worden.

Het zijn uitsluitend de embryologen van het ZNA Fertiliteit die beoordelen welke embryo’s in aanmerkingkomen voor cryopreservatie. 

De latere terugplaatsing gebeurt dan in een spontane of een hormonaal ondersteunde cyclus. In dit geval is het dus niet nodig om via hormonale stimulatie meerdere eicellen te laten rijpen en net voor de eisprong te verzamelen.

Niet alle embryo’s overleven echter de procedure van invriezing en ontdooiing. Enkel de embryo’s die de procedure goed doorstaan hebben, komen in aanmerking voor terugplaatsing

Met de nieuwe invriestechniek (vitrificatie) van het ZNA Fertiliteitscentrum doorstaan echter 9 op de 10 embryo’s het ontdooingsproces goed en kan er meestal een transfer plaatsvinden.

De resterende ingevroren embryo’s worden gedurende vijf jaar bewaard, te rekenen vanaf de dag van invriezing.

Bij aanvang van de IVF/ICSI-cyclus vragen de patiënte het ‘document embryobestemming’ te ondertekenen. Hierin moet aangegeven worden welke bestemming aan de eventueel resterende embryo’s gegeven mag worden. 

Er is keuze uit: bewaring, vernietiging, donatie aan andere paren (die niet in staat zijn embryo’s van voldoende kwaliteit te produceren of die om erfelijke redenen best geen eigen embryo’s meer gebruiken) of schenking aan in het centrum gevoerd wetenschappelijk onderzoek.

Wanneer er geen kinderwens meer is, kunnen ingevroren embryo’s vroeger vrijgegeven worden mits het invullen en ondertekenen van het daartoe bestemde formulier dat men op elk moment kan opvragen.

Laatste update op: 05-06-2018
Auteur(s): Team Fertiliteitscentrum (Centrum voor Reproductieve Geneeskunde)