In Vitro Fertilisatie (IVF)

IVF: In Vitro Fertilisatie

Een proefbuisbehandeling of ‘In Vitro Fertilisatiebehandeling’, afgekort IVF, betekent letterlijk: bevruchting in glas of in het laboratorium. De bevruchting van de eicel vindt dus buiten het lichaam van de vrouw plaats. Bij IVF worden miljoenen zaadcellen bij de eicel toegevoegd om het zo tegen elkaar op te nemen in de strijd om de eicel te bevruchten.

Het ZNA Fertiliteitscentrum gebruikt de techniek wanneer:

 • de eileiders van de vrouw onherstelbaar beschadigd zijn;
 • er geen eileiders meer zijn;
 • er zich ter hoogte van de eileiders of eierstokken een ernstige vorm van endometriose bevindt;
 • het sperma van de man van slechte kwaliteit is, zodat het niet in aanmerking komt voor IUI;
 • het langdurig bestaan van het vruchtbaarheidsprobleem;
 • een vruchtbaarheidsprobleem zonder aanwijsbare oorzaak

Het is echter goed te weten dat:

 • IVF niet altijd nodig is om tot een zwangerschap te komen;
 • het geen gemakkelijkheidsoplossing is die in alle gevallen snel en zeker resultaat geeft;
 • IVF geen oplossing biedt in geval van gevorderde leeftijd. 

Lees meer: IVF en ICSI in vijf stappen

 

ICSI: Intracytoplasmatische sperma-injectie

De fertiliteitsbehandeling intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) is vooral een hulp:

 • voor paren bij wie het sperma van de man te weinig bruikbare zaadcellen bevat om de klassieke IVF-techniek kans op slagen te geven.
 • wanneer bij IVF weinig of geen bevruchting optreedt of de kans laag ligt

Bij Intracytoplasmatische sperma-injectie (ICSI) wordt in het laboratorium in elke eicel, die na stimulatie en pick-up werd verkregen, 1 zaadcel geïnjecteerd. Met de microscoop wordt een geschikte zaadcel geselecteerd. De zaadcel wordt opgezogen met een uiterst fijne glazen pipet en rechtstreeks in de celinhoud (cytoplasma) van de eicel gebracht. De pipet doorboort de eicel waarna de zaadcel wordt losgelaten. De bevruchting komt met andere woorden mechanisch tot stand en per eicel is er maar 1 enkele zaadcel vereist.

De kansen op een gezonde baby zijn bij patiënten ouder dan 40 jaar sterk verlaagd en nemen steeds verder af. Daarom is er een leeftijdslimiet tot welke de overheid IVF/ICSI terugbetaalt.

In het ZNA Centrum voor Reproductieve Geneeskunde worden geen behandelingen verricht bij vrouwen van 43 jaar of ouder. 

Lees meer: IVF en ICSI in vijf stappen

 

Een proefbuisbehandeling of ‘In Vitro Fertilisatiebehandeling’, afgekort IVF, betekent letterlijk: bevruchting in glas of in het laboratorium. De bevruchting van de eicel vindt dus buiten het lichaam van de vrouw plaats.

In deze video wordt stap voor stap het proces van in vitro fertilisatie (IVF) uitgelegd.

Hier vind je de uitgeschreven versie van de video.

ZNA Fertiliteit gebruikt deze techniek:

 • wanneer de eileiders van de vrouw onherstelbaar beschadigd zijn; 
 • wanneer er geen eileiders meer zijn;
 • indien er zich ter hoogte van de eileiders of eierstokken een ernstige vorm van endometriose bevindt;
 • wanneer het sperma van de man van slechte kwaliteit is, zodat het niet in aanmerking komt voor IUI;
 • indien er zich op immunologisch vlak problemen voordoen;
 • bij het langdurig bestaan van het vruchtbaarheidsprobleem;
 • bij een vruchtbaarheidsprobleem zonder aanwijsbare oorzaak.

 

Het is echter goed te weten dat:

 • IVF niet altijd nodig is om tot een zwangerschap te komen;
 • het geen gemakkelijkheidsoplossing is die in alle gevallen snel en zeker resultaat geeft;
 • IVF geen oplossing biedt in geval van gevorderde leeftijd.

 

De kansen op een gezonde baby zijn na veertig jaar sterk verlaagd en nemen steeds verder af. Daarom is er een leeftijdslimiet tot welke de overheid IVF terugbetaalt. 

In het ZNA Centrum voor Reproductieve Geneeskunde worden geen behandelingen verricht bij vrouwen van 43 jaar of ouder.

IVF in vijf belangrijke stappen

 • Stimulatie van de folliculaire fase bij de vrouw
 • Pick-up van de rijpe eicellen 
 • Productie en voorbereiding van het spermastaal 
 • Samenbrengen van eicellen en sperma 
 • Embryotransfer

Meer

Praktische info

De planning van de eerste IVF/ICSI-cyclus gebeurt door de behandelende arts.

Voor alle verdere afspraken en/of om een nieuwe cyclus op te starten kan men ZNA Fertiliteit telefonisch bereiken op 03 280 24 80 op weekdagen tijdens de kantooruren.

Waar kan je terecht?

Laatste update op: 05-06-2018
Auteur(s): Team Fertiliteitscentrum (Centrum voor Reproductieve Geneeskunde)