Neuromodulatie

Neuromodulatie is een behandeltechniek die de neurochirurg vooral gebruikt bij chronische zenuwpijn (neuropathische pijn) als gevolg van een onherstelbare beschadiging van het zenuwstelsel. Het kan gaan om beschadiging van een perifere of craniale zenuw, een zenuwwortel, het ruggenmerg of de hersenen.

Typische kenmerken van zenuwpijn zijn:

  • een brandende pijn
  • spontane pijn zonder duidelijke pijnprikkel
  • het aanraken van de huid, bepaalde bewegingen, koude of warmte worden als pijnlijk ervaren
  • abnormale gewaarwordingen zoals elektrische schokken, tintelingen, prikkelingen, trillingen, jeuk, voosheid, gevoelloosheid, …

Waarom neuromodulatie?

Chronische zenuwpijn is vaak moeilijk te behandelen gezien de oorzaak van de pijn niet kan worden weggenomen.

Heeft een patiënt een dergelijke zenuwpijn dan zal het team van het Multidisciplinair Pijncentrum (MPC) in ZNA Hoge Beuken de patiënt evalueren en onderzoeken wat de therapeutische mogelijkheden zijn. Die mogelijkheden zijn medicatie, al dan niet gecombineerd met minimaal invasieve technieken, zoals infiltratie, denervatie, …

Geven deze therapeutische mogelijkheden onvoldoende pijnstilling, dan kan de patiënt in aanmerking komen voor neuromodulatie.

Hoe werkt neuromodulatie?

Bij neuromodulatie zal de neurochirurg een elektrode implanteren. De ingreep gebeurt ofwel via een ruggenprik (percutaan) onder plaatselijke verdoving, ofwel via een kleine operatie onder algemene verdoving.

De geïmplanteerde elektrode geeft minieme elektrische impulsen af aan de achterzijde van het ruggenmerg of soms over het hersenoppervlak. Dit noemt men neurostimulatie. De elektrische signalen wekken een aangename prikkel (tinteling) op die de zenuwpijn zal overheersen en onderdrukken.

Na een proefperiode met gunstig resultaat van de neurostimulaties kan een definitieve neurostimulator (batterij) onderhuids geïmplanteerd worden. De patiënt kan de neurostimulator met een afstandsbediening doorheen de huid bedienen.

Behandelende diensten

Laatste update op: 19-11-2020
Auteur(s): Team Neurochirurgie