Doppleronderzoek

Tijdens een doppleronderzoek krijgen we via geluidsgolven een idee over de bloeddoorstroming in de bloedvaten.

Verloop

 Het doppleronderzoek is een pijnloos onderzoek.

  • Een kleine sonde, niet groter dan een balpen, stuurt geluidsgolven door de huid en de bloedvatwand.
  • Het bloed dat door de slagaders stroomt, kaatst geluidsgolven terug die door de sonde weer opgevangen worden.
  • Het verschil in trilling tussen de uitgezonden en de teruggekaatste signalen laat toe de bloeddoorstroming te beoordelen.
Laatste update op: 23-03-2016
Auteur(s): Team Vasculaire chirurgie (Vaatheelkunde)