Leverbiopsie

Bij een leverbiopsie wordt een klein stukje leverweefsel weggenomen om dit in het laboratorium microscopisch te onderzoeken. 

Wanneer een leverbiopsie?

Dit onderzoek wordt voorgesteld bij vermoeden van leverlijden of voor de opvolging van bepaalde leverziektes wanneer andere technieken onvoldoende duidelijkheid geven.

 

Laatste update op: 05-04-2016
Auteur(s): Team Maag- en darmziekten (Gastro-enterologie)