Wakkere chirurgie (awake chirurgie)

Wanneer de neurochirurg een tumor moet verwijderen in een belangrijke hersenzone kan hij beroep doen op 'wakkere chirurgie', ook gekend als 'awake chirurgie'. Wakkere chirurgie laat hem hij toe deze belangrijke zone tijdens de operatie te vermijden.

Hoe wordt wakkere chirurgie toegepast?

Bij awake chirurgie kunnen we 4 fases onderscheiden:

 • Fase 1
  De anesthesist brengt de patiënt onder narcose en de neurochirurg opent de schedel tot op het hersenvlies. Dit is aangenamer is voor de patiënt omdat zijn scalp dan volledig verdoofd is.
   
 • Fase 2
  De anesthesist maakt de patiënt wakker. De neurochirurg stimuleert elektrisch de hersenzones en identificeert zo de belangrijke zones die hij wil vermijden. Een voorbeeld van een belangrijke zone is de motorische cortex die voor bewegingen, zoals beweging van de hand, instaat.
   
 • Fase 3
  Verwijderen van de tumor. Soms blijft de patiënt wakker zodat de neurochirurg op geregelde tijdstippen de hersenzones kan stimuleren.
   
 • Fase 4
  Wanneer verdere stimulatie niet meer nodig wordt geacht, brengt de anesthesist de patiënt opnieuw onder narcose. Daarna vinden verdere verwijdering van de tumor, het herplaatsen van het schedelluik en sluiten van de wonde in al zijn lagen plaats.

Aandachtspunt

Een operatie nabij of in het taalcentrum vergt een bijzondere voorbereiding. Taal bestaat namelijk uit verschillende modaliteiten o.a. een bibliotheek, een benoemingsmogelijkheid, syntaxis, rekenen, lezen, enz.

Preoperatief bereidt de neurochirurg, samen met de dienst logopedie en neurolinguïstiek, de patiënt voor op de taken die hij tijdens de operatie moet uitvoeren. Op die manier kan de neurochirurg tijdens de operatie de nodige controles uitvoeren.

Het spreekt voor zich dat dit een uitermate grote psychische belasting betekent voor de patiënt. Daarom krijgt hij doorheen heel het traject psychologische begeleiding.

Het is wel zo dat de patiënt zich door de medicatie achteraf meestal nog maar weinig herinnert van de operatie.

Behandelende diensten

Laatste update op: 21-01-2021
Auteur(s): Team Neurochirurgie