Operatieve fertiliteitsbehandelingen

Toont een diagnostische laparoscopie een afwijking van de eileiders, de baarmoeder of de eierstokken aan, dan kunnen bepaalde van die afwijkingen ook laparoscopisch gecorrigeerd of behandeld worden:

Endometriose

Endometriose is een aandoening waarbij baarmoederslijmvlies op andere plaatsen dan de baarmoederholte gaat woekeren, zoals in de buikholte, ter hoogte van de blaas, achter de baarmoeder, in de eierstokken
(endometriosecysten)… Deze letsels kunnen tijdens een laparoscopie verwijderd worden. Verklevingen rond de eileiders kunnen zo ook losgemaakt worden.

Myomen

Myomen, fibromen of vleesbomen zijn goedaardige ‘knobbels’ in de baarmoederwand die tot hevige bloedingen kunnen leiden en soms de baarmoederholte kunnen vervormen. Hierdoor kan de innesteling van een embryo bemoeilijkt worden. Kleine myomen, die aan de buitenkant van de baarmoeder zitten, kunnen laparoscopisch uitgepeld worden.

Eileiderproblemen

Bij bepaalde vormen van verstopping van de eileider(s) (zoals verklevingen rondom de eileiders) kunnen deze worden losgemaakt.

Buitenbaarmoederlijke zwangerschap of EUG (extra-uteriene graviditeit) (heading 2)

Een zwangerschap die zich niet in de baarmoeder bevindt, maar bijvoorbeeld in 1 van de eileiders, kan laparoscopisch worden weggenomen door de eileider open te maken of door de eileider te verwijderen.

Operatieve laparotomie

Zeer uitgebreide endometriose met talrijke vergroeiingen kan niet altijd laparoscopisch behandeld worden. In sommige gevallen moet de buik opengemaakt worden (laparotomie). Ook grote myomen worden best niet laparoscopisch verwijderd omwille van het te grote risico op bloedingen.

Hysteroscopie

Een aantal afwijkingen van de baarmoederholte of de baarmoederhals (zoals poliepen, fibromen …) kunnen hysteroscopisch (met een camera) gecorrigeerd worden. De hysteroscoop wordt al naargelang de indicatie onder lokale of volledige anesthesie ingebracht.

Laatste update op: 05-06-2018
Auteur(s): Team Fertiliteitscentrum (Centrum voor Reproductieve Geneeskunde)