Neuronavigatie

In de operatiezaal kan de neurochirurg gebruik maken van een neuronavigatiesysteem. Dit systeem kan je best vergelijken met een GPS in een auto.

Het bestaat uit een computer met 2 beeldschermen en een arm met 2 infraroodcamera’s.Hoe werkt het neuronavigatiesyteem?

  • De patiënt laat op voorhand een MRI- (of CT)-scan van de hersenen maken bij de dienst Radiologie.
  • De neurochirurg laadt de beelden van die scan in het navigatiesysteem in. Op basis daarvan creëert de computer een driedimensioneel beeld van het hoofd van de patiënt, inclusief de hersenen.
  • Tijdens de ingreep lokaliseren de infraroodcamera’s het hoofd van de patiënt in de werkelijke ruimte. De camera’s ‘zien’ ook de verschillende chirurgische instrumenten: zij zijn voorzien van herkenningspunten (reflecterende bolletjes).
  • Hierdoor kan de neurochirurg met een instrument (bv. pointer) een plaats op het hoofd of in de hersenen van de patiënt aanwijzen en op het beeldscherm meteen zien met welk punt (anatomische structuur) dit overeenkomt op de scan. Hij kan dus exact zien waar (in welk gebied of structuur) hij aan het opereren is.

Waarom neuronavigatie?

  • Nog voor het insnijden van de huid en openen van de schedel kan de neurochirurg al met zeer grote nauwkeurigheid de tumor op de hoofdhuid lokaliseren. Hierdoor kan de chirurg de huidincisie en het botluik (opening in de schedel) zo klein mogelijk houden (minimaal invasief) en dat heeft een gunstig effect heeft op het bloedverlies, de wondheling, het infectierisico, het herstel na de operatie, de hospitalisatieduur, …
  • De precisie van de benadering van een dieper gelegen letsel in de hersenen neemt enorm toe, net als de uitgebreidheid van de resectie (wegsnijden van de tumor). Die uitgebreide resectie is vooral voor gliale tumoren belangrijk voor de verdere prognose.
  • Vooral bij kleinere en/of dieper gelegen hersenletsels (waarbij het hersenoppervlak volledig normaal is) is neuronavigatie van onschatbare waarde in combinatie met de neuro-anatomische kennis van de neurochirurg. De introductie hiervan in de jaren negentig van vorige eeuw heeft ongetwijfeld gezorgd voor een afname van morbiditeit en mortaliteit van hersenoperaties in het algemeen.
  • De neuronavigatie werd in de eerste plaats ontwikkeld voor de hersenchirurgie, maar wordt tegenwoordig meer en meer ook gebruikt in de wervelkolomchirurgie

Behandelende diensten

Laatste update op: 21-01-2021
Auteur(s): Team Neurochirurgie