ZNA Nierkliniek: patiënt staat centraal

dr. Wendy Engelen aan het woord:

"De menselijke begeleiding in het ziekenhuis is cruciaal. In ons domein specifiek is het belangrijk omdat het een chronische problematiek is. De patiënt moet 3 keer per week naar de dialyse komen. Het is toch wel belangrijk dat die zich in die therapie en in dat geheel goed voelt.

Met het oog op de eerste ISO-norm die we hebben behaald, hebben we al onze handelingen in protocols moeten beschrijven want de bedoeling was eigenlijk om heel procesmatig te gaan werken.

Toen we gingen voor de tweede ISO-norm voor zorg en welzijn dan hebben we veel meer veiligheid centraal moeten stellen en zijn er een aantal kwaliteitskenmerken die we hebben moeten vertalen naar doelstellingen die we achteraf konden meten. Daarnaast willen we de patiënt ook een stem geven door een patiëntenraad.

De patiënten kunnen daar aangeven wat ze belangrijk vinden, wat ze niet zo goed vinden, wat ze zouden verbeteren. In de patiëntenraad zitten een 14-tal leden die momenteel dialyse doen: zowel peritoneale als hemodialyse.  Het is zo dat er van elk dialysecentrum van ZNA iemand aanwezig is in de patiëntenraad omdat dan de communicatielijn zeer kort is tussen de patiënten en de raad en tussen verpleging en de raad.

De patiëntenraad is een gestructureerde manier om hen de kans te geven om hun grieven, vragen, bedenkingen aan ons over te maken. De bedoeling van de patiëntenraad is dus  om betere communicatie te hebben tussen verplegend personeel en de patiënten. Zaken die patiënten verbeterd willen zien of zaken waar ze behoefte aan hebben, die dingen moeten gecommuniceerd worden. Door de communicatie die we hebben, door hetgeen we opvangen trachten op te lossen: dat is vanaf het begin ons doel geweest. Eerst kleine probleempjes die patiënten of verpleging ondervinden, oplossen. Nadien kan je dan grotere punten aanhalen, zoals de veiligheid en de communicatie ook verbeteren.

Heel belangrijk is de veiligheid van de patiënt. Dat is zeer belangrijk. Wat wij hebben moeten doen is prospectief alle mogelijke hypothetische risico's  analyseren en we hebben op voorhand al die potentiële risico's moeten proberen te vermijden. En dat garandeert voor de patiënt eigenlijk een belangrijk veiligheidsgevoel bij een therapie die toch wel zeer ingrijpend is.

We proberen met een heel multidisciplinair team die patiënt te behandelen, op zijn zorgen en vragen in te gaan, we zorgen dat er hooggekwalificeerd personeel klaar staat om die patiënt zijn noden in te gaan en wij hebben de patiënt nu ook een stem gegeven door tevredenheidsenquêtes uit te voeren en door de patiënt ook in de patiëntenraad te laten zetelen.  We hopen op die manier een integrale gunstige omgeving te creëren voor de patiënt.

De patiënt staat centraal in de behandeling dus ik denk dat het een evidentie is voor ons."

Meer info

Wil je meer weten over de patiëntenraad of zelf graag deelnemen? Neem dan contact op met het secretariaat op 03 217 72 55 - [email protected] - van 08.00 u.-16.00 u.

 

 

Laatste update op: 14-07-2021