Eersteschooldagproject

Voor kinderen die lang in ons brandwondencentrum verblijven, wordt tijdens het verblijf contact opgenomen met de school. Zo kan er huiswerkbegeleiding opgestart worden en kan er ook al stilgestaan worden bij de uiteindelijke terugkeer naar school. 

Gaat de patiënt voor de eerste keer terug? Dan gaat er een ziekenhuisteam mee: ze komen in de klas vertellen wat er is gebeurd en informeren de medeleerlingen en de leerkracht over de therapieën die nog zullen volgen. Aan dit klasbezoek koppelen ze meteen een preventieles over brandgevaar in en rond het huis.

Laatste update op: 13-04-2016