Referentiecentrum Autisme (RCA)

Het Referentiecentrum Autismespectrumstoornissen is een samenwerking tussen ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpyschiatrie Antwerpen, het Gouverneur Kinsbergen Centrum en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel.

Met als doel:

Diagnostisch onderzoek uit te voeren bij kinderen en jongeren met een vermoeden van autismespectrumstoornis. We doen dit multidisciplinair en aan de hand van diagnostische modules zoals:

  • interviews met ouders en leerkrachten
  • observaties van het kind in verschillende situaties
  • psychiatrisch en neurologisch onderzoek
  • motorisch onderzoek
  • logopedisch onderzoek

Doorverwijzen voor een gepaste behandeling bij de diagnose van autisme.
In een aantal gevallen bieden we coördinatiesessies aan, waarin we:

  • de stand van zaken bespreken met de ouders en andere betrokkenen (leerkracht, thuisbegeleidingsdienst, therapeuten …)
  • een planning opmaken voor interventies.
  • Informatie over autismespectrumstoornissen aanbieden aan de netwerkpartners (Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, Revalidatiecentra, CLB’s, scholen, …)

Contact

Marleen Doms
tel. 03 740 54 65
e-mail [email protected]

 

RCA Het jonge kind en gezin

ZNA Middelheim – ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpyschiatrie Antwerpen
Lindendreef 1 - 2020 Antwerpen

RCA Kinderen en Adolescenten ZNA Sint-Erasmus – ZNA Universitaire Kinder- en Jeugdpyschiatrie Antwerpen
Luitenant Lippenslaan 55 - 2140 Borgerhout
 

:          

                                                          

                                                          

 

:     

                                                         

                                                          

Laatste update op: 26-08-2021