Laboratorium voor Pathologische Anatomie PA2

Als je in een ZNA-ziekenhuis wordt opgenomen, zal je de anatoom-patholoog maar weinig aan je bed treffen. Toch is het Laboratorium voor Pathologische Anatomie PA2 een belangrijke dienst in het ziekenhuis.

Pathologie of ziekteleer, is het medisch specialisme dat zich bezighoudt met het diagnosticeren of vaststellen van ziekten of het onderzoeken van oorzaken en mechanismen van het ontstaan van ziekten.

Met de microscoop onderzoeken de pathologen cel- en/of weefselmateriaal van een patiënt om zo een diagnose te kunnen stellen.

Hiervoor werkt het team nauw samen met medisch laboratoriumtechnologen, labo-assistenten en administratief personeel.

ZNA & GZA Ziekenhuizen hebben samen 1 labo voor weefselonderzoek

Sinds 1 juni 2018 werken de laboratoria pathologische anatomie van GZA Ziekenhuizen en ZNA samen. Het samenvoegen van beide diensten was meteen ook het eerste wapenfeit van de structurele samenwerking met GZA Ziekenhuizen.

Lees meer over de samenwerking

Organisatie laboratorium

Het laboratorium bestaat uit:

  • 1 centraal laboratorium in ZNA Middelheim
  • 3 activiteitencentra: ZNA Jan Palfijn, GZA Ziekenhuizen Sint-Augustinus en Sint-Vincentius
  • In ZNA Stuivenberg kan je alleen terecht voor vriescoupes.

Contact: 03 280 48 15.

Meer contactgegevens 

Laboratoriumgids

De laboratoriumgids bevat informatie voor voorschrijvende huisartsen en geneesheer-specialisten die gebruik maken van de diensten van het laboratorium.

Consulteer de laboratoriumgids

ICT en Pathologie

Zoals overal in het ziekenhuis is het ook in het Laboratorium voor Pathologische Anatomie PA2 van het grootste belang dat de verkregen weefsels steeds aan de patiënt gekoppeld blijven.

Meer 

Onze kwaliteit

Het laboratorium streeft naar een kwalitatief hoogstaande, efficiënte dienstverlening.

Het laboratorium is door de Belgisch Accreditatieinstelling (BELAC) geaccrediteerd volgens de ISO-norm 15189 met certificaatnummer 628-MED voor een reeks testen (flexibele scope), wat betekent dat deze worden onderworpen aan strikte kwaliteitscontroles binnen het laboratorium.

Daarnaast wordt het laboratorium erkend door het wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (Sciensano) dat instaat voor de kwaliteitsbewaking van Belgische Laboratoria voor pathologische anatomie.

Lees meer:

Accreditatie volgens de ISO-norm 15189

Bijlage bij het accreditatiecertificaat

Testen die binnen de flexibele scope worden uitgevoerd

Dokter, wat gebeurt er met mijn weefselstaal?

De werking van het laboratorium in beeld.

Meer

Samenwerking met andere disciplines

De pathologen staan dagelijks in nauw overleg met oncologen, radiotherapeuten, chirurgen en andere orgaanspecifieke specialisten en dit via de multidisciplinaire overlegvergaderingen of via een laagdrempelig intercollegiaal overleg.

Meer

Laatste update op: 25-11-2020
Auteur(s): Team Anatomo-Pathologie