Het belang van arbeidsre-integratie bij pijnpatiënten

Langdurige arbeidsongeschiktheid leidt niet enkel tot een verminderd inkomen. Ook een verminderd zelfbeeld, een verhoogd risico op mentale en fysieke gezondheidsproblemen en vroegtijdig overlijden kunnen een gevolg zijn van langdurige werkloosheid.

Arbeidshervatting, in welke mate dan ook, kan opnieuw zin geven aan het leven van langdurig zieken. Het vergroot hun eigenwaarde en maatschappelijke betrokkenheid. Bovenal biedt het afleiding van de pijnklachten en ziektesymptomen, waardoor hun gezondheidsniveau sterk verbetert.

De voorbije 10 jaar ontwikkelde het Multidisciplinair Pijncentrum van ZNA expertise over arbeidsre-integratie bij pijnpatiënten. Hun inzichten, visie en suggesties voor de toekomst werden samengevat in ‘Dokter, mag ik terug gaan werken’.

 

 

“De ervaring leert ons dat patiënten die een duidelijke pijnreductie ervaren na therapie, maar die nog niet maatschappelijk gere-integreerd zijn, slechts een geringe verbetering van de levenskwaliteit melden”, aldus dr. Van Remoortere die het boek schreef.

Interesse?

Het boek is beschikbaar sinds 23 april 2022.

Een papieren versie kan je online bestellen.
Een online versie sturen we je zodra je je gegevens hieronder hebt achtergelaten.
 

Ja, bezorg mij het boek

Laatste update op: 04-11-2022