Radiologie (medische beeldvorming) - meer informatie

 Alle verschillende beeldvormingstechnieken staan ter beschikking en worden aangeboden:

  • conventionele radiografie (RX)
  • mammografie  (de diensten zijn erkend als mammografisch screeningcentrum)
  • computertomografie (CT)
  • magnetische resonantie (MRI / NMR)
  • angiografie
  • echografie
  • echo-doppler onderzoeken

De medische beeldvorming leent zich ook tot behandelingen zoals dilatatie (verbreding) van vernauwde bloedvaten, biopsie (weefselafname) telkens wanneer een nauwkeurige visualisatie van belang is en een minimaal invasieve (niet-operatieve) techniek te verkiezen is.

De artsen-radiologen worden meer en meer gespecialiseerd in bepaalde disciplines door de complexiteit van de verschillende deelgebieden

De medische beeldvorming is in volle expansie en maakt uitgesproken gebruik van computers en digitale beeldverwerkingstechnieken.

ZNA sloot een contract met Agfa, voor de digitale verwerking van de beelden die de dienst radiologie produceert met het systeem PACS (Picture Archiving and Communication Systems). De diensten  radiologie werken daardoor "filmloos". Voor de patiënt resulteert dit systeem in kortere wachttijden en een betere behandeling.

Laatste update op: 09-08-2023