Nazorg

  • Na het onderzoek kan u best eerst gaan plassen.
  • Vermits er een contrastmiddel is toegediend, moet u erop letten de rest van de dag voldoende water te drinken zodat de blaas goed wordt gespoeld en het contrast sneller uit uw lichaam verdwijnt.
  • Aan het einde van het onderzoek kunt u uw normale werkzaamheden hervatten.
  • Heeft u voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor uw werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.
  • Wat de resultten betreft: u ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Verslagen van dit onderzoek zijn meestal beschikbaar na enkele uren, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.
Laatste update op: 13-08-2021