Nazorg

  • Als het onderzoek klaar is kan de gel vlot verwijderd worden. Deze maakt geen vlekken.
  • Na het onderzoek, gaat u terug naar de omkleedruimte om u terug aan te kleden. Daarna mag u weggaan.  U kunt uw dagelijkse bezigheden weer hervatten.
  • Na het onderzoek mag u eten en drinken.
  • Heeft u voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor uw werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.
  • Wat de resultaten betreft: u ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Echografie-verslagen zijn meestal enkele uren later beschikbaar, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.
Laatste update op: 13-08-2021