Nazorg

  • Als het onderzoek klaar is, gaat u terug naar de kleedruimte om u aan te kleden. Daarna mag u vertrekken. U hoeft niet te wachten tenzij de verpleegkundige dit vraagt.
  • Als er contrastmiddel is toegediend is het raadzaam de rest van de dag voldoende water te drinken. Zo verdwijnt de contrastvloeistof sneller uit uw lichaam.
  • Na het onderzoek mag u eten en drinken.
  • Heeft u voor de dag van het onderzoek (tijdsduur van het onderzoek) een attest werkonbekwaamheid nodig voor uw werkgever? Vraag dit dan aan de onthaalbalie van de radiologie.
  • Wat de resultaten betreft: u ontvangt bij de aanmelding op de radiologie een brief voor uw behandelende arts met 2 toegangscodes voor het patiënten-portaal. Via deze codes kan uw behandelende arts de beelden en het verslag van het onderzoek consulteren. Verslagen van RX-onderzoeken zijn meestal beschikbaar na enkele uren, de beelden zijn onmiddellijk te consulteren. De toegangscodes worden niet telefonisch door onze dienst meegedeeld. Deze codes zijn strikt persoonlijk. Bij verlies dient u persoonlijk nieuwe codes af te halen bij de afdeling medische beeldvorming.
Laatste update op: 13-08-2021