Herstel en balans

ZNA Middelheim heeft in samenwerking met het Integraal Kankercentrum in Nederland een revalidatieprogramma ontwikkeld om ex-kankerpatiënten te helpen herstellen en weer balans in hun leven te brengen. Om “er weer zin in te krijgen” weer in de toekomst te durven kijken “of” om het gevoel te hebben er niet alleen voor te staan. De locatie in ZNA Middelheim is een van de vier centra in Vlaanderen welke voldoen aan de strenge eisen van de Stichting Herstel en Balans.

Het programma is een initiatief van de afdeling Fysische Geneeskunde en het Oncologisch Centrum ZNA Middelheim. Het is bedoeld voor alle herstellende kankerpatiënten uit de provincie Antwerpen waarbij de behandeling is afgerond. De verwijzing gebeurt door de huisarts of de behandelende specialist.

De aanpak is multidisciplinair teneinde de vermoeidheid weg te nemen, de conditie te verbeteren en de sociale en mentale weerbaarheid te verhogen.

Het is een combinatie van lichaamstraining en aquagym op eigen tempo, 2x2 u. per week en 8 psychosociale sessies van 2 u. (onderwerpen zoals vermoeidheid, communiceren, intimiteit en seksualiteit na kanker komen aan bod). Er wordt getraind in groepen van gemiddeld 8 deelnemers.

Dit programma start 2x per jaar, in januari en in september, duurt telkens 12 weken en kan eventueel uitgebreid worden naar een opvolgprogramma.

Laatste update op: 01-04-2016