Nazorgplan


 

Wanneer je een vermageringsoperatie kreeg, dan plannen we na de opname en operatie ook nog opvolggesprekken in. Die vinden gedurende 1,5 jaar op geregelde tijdstippen plaats. Een multidisciplinair team dat bestaat uit een chirurg, een obesitasverpleegkundige, een diëtist(e), een psycholoog, een endocrinoloog en een kinesist volgt je op. Naargelang je specifieke behoeften worden meer of minder afspraken ingepland.

Nazorgplan gastric bypass en sleeve gastrectomie

Raadpleging postoperatief Chirurg
Obesitasverpleegkundige
Diëtiste Psycholoog Bloedname
1 week X      
3 weken   X    
6 weken     X  
3 maanden X X   X
6 maanden X X   (X)
9 maanden X X   X
1 jaar X X   X
1,5 jaar X X   X

Nazorgplan ESG 

Raadpleging postoperatief Chirurg
Obesitasverpleegkundige
Diëtiste Psycholoog Bloedname
1 week X      
3 weken   X    
6 weken        
3 maanden X X    
6 maanden X X   X
9 maanden X X    
1 jaar X X   X

1 week na de ingreep

Je komt voor een eerste onderzoek bij de chirurg en obesitasverpleegkundige, voornamelijk voor de controle van de wondjes van je operatie, ter evaluatie van je algemeen herstel en voor het opstarten van je vitaminekuur.

Indien nodig loopt het behandeltraject met de endocrinoloog ook verder.

3 weken na de ingreep

De diëtiste bespreekt je voedingsmogelijkheden op dat moment, corrigeert een eventueel tekort aan proteïne-inname en informeert je verder over de normale evolutie van postoperatieve voeding.

Je wordt nu ook ingeschakeld in het obesitasprogramma waarbij er een aanbod voorzien is van opvolging door de diëtiste en de kinesist.

3 maanden, 6 maanden en 9 maanden na de ingreep

De opvolging gebeurt door de chirurg, obesitasverpleegkundige en diëtiste. Vanaf nu gaan ze steeds na of er voldoende vitaminen en bouwstoffen ingenomen worden.  

Er staat ook een gesprek ingepland met de psycholoog. Die peilt naar je gevoelens over gewichtsverlies, je verwachtingen, mogelijke valkuilen, aangepaste leefgewoonten en activiteit etc.

Indien je lijdt aan bepaalde metabole ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk of cholesterolproblemen, volgt de endocrinoloog je mee op.

1 jaar + 1,5 jaar na de ingreep

Na 1 jaar vindt het voorlaatste opvolggesprek plaats. Je ziet je coach, je diëtist en je chirurg, die met jou een plan van aanpak bespreken.
Je bespreekt dan de resultaten van het afgelegde parcours en krijgt tips om op koers te blijven.

Vanaf 18 maanden dragen we de zorg over aan de eerste lijn: je huisarts. Uiteraard blijven wij daarna beschikbaar voor opvolging en behandeling bij nieuwe problemen en veranderingen.

 

Belangrijk

Een vermageringsoperatie helpt je om een houdbaar gewichtsverlies te bekomen.
Het is bijzonder belangrijk dat je na de ingreep je voeding en je gedrag aanpast om een succesvol gewichtsverlies te bekomen en te behouden.

Ook na een maagverkleining blijft een gezonde levensstijl gebaseerd op 2 pijlers:
> gezonde voeding
> beweging

Kies je voor bewegingstherapie in groep, dan kan je aansluiten bij het programma 'Bewust bewegen'.

Lees meer over

 

Laatste update op: 19-07-2021