Neonatale Intensieve Zorg (NIC)

De afdeling Neonatologie van ZNA bestaat uit twee eenheden. Een eenheid Neonatale intensieve zorg (NIC), hier verzorgen we pasgeboren baby’s die intensieve zorg en bewaking nodig hebben, en een eenheid N*. Op de N*-afdeling verblijven pasgeborenen met een mildere problematiek.

 

Raadpleeg ons in

Contact

De NIC-afdeling bevindt zich op de derde verdieping van ZNA Middelheim, vleugel D – route 310

Tel.: 03 280 33 73 

E-mail : [email protected]

Bezoekregeling

Omwille van infectiegevaar en de rust van de patiëntjes, is bezoek beperkt tot max. 2 x 2 personen per dag in gezelschap van één van de ouders.

Dit bezoek is welkom tussen 15.00 u. en 19.00 u., steeds in overleg met de verantwoordelijke verpleegkundige.  

We vragen de bezoekers ook om een aantal hygiënische maatregelen in acht te nemen.

Meer

Onze kwaliteit

  • Ontwikkelingsgerichte topzorg en optimaal comfort voor de pasgeboren baby’s staat centraal.
  • We hechten enorm veel belang aan de ouder-kind-binding.
  • We garanderen moderne accommodatie

Referentiecentrum

Ernstig zieke pasgeborenen worden binnen ZNA enkel op de NIC van ZNA Middelheim verzorgd.

Laatste update op: 01-03-2020
Auteur(s): Team: Neonatologie