Kortdurende behandeling (Algemene Psychiatrische Ziekenhuisafdeling - PAAZ)

De PAAZ is een open afdeling die zich richt tot mensen met heel diverse psychische klachten, zoals: depressieve stemming, angstgevoelens, verwerkingsproblemen, relatieproblemen, slaapproblemen, psychosomatische klachten, stressklachten, persoonlijkheidsmoeilijkheden,…

In een opname op de PAAZ kunnen, afhankelijk van de eigen vraag, verschillende accenten worden gelegd. De focus kan liggen op een korte crisisopname, diagnostiek, oriëntatie of een kortdurende introspectieve psychotherapeutische behandeling.

Er wordt getracht een programma op maat samen te stellen waarin zowel individueel als in groep kan gewerkt worden. We bieden een divers groepstherapeutisch aanbod aan, bestaande uit verbale en non-verbale therapieën.  

De maximum opnameduur is 3 maanden.

Tijdens de opname worden ook de noden rond nazorg besproken en georganiseerd.

Wie komt in aanmerking voor de PAAZ?

We richten ons voornamelijk op:

  • oriëntatie en diagnostiek
  • kortdurende introspectieve psychotherapeutische behandeling

Gespecialiseerde behandeling voor verslaving en psychose wordt in de trajecten Psychose en Verslaving in ZNA Stuivenberg geboden.

We verwijzen graag door naar de pagina Acute zorg voor meer info i.v.m. aanmelden op de PAAZ-afdeling.

 

Ons team

Het multidisciplinaire team bestaat uit een verpleegkundig afdelingshoofd, psychiatrisch verpleegkundigen, psychologisch consulenten, sociale dienst, psychologen, therapeuten en een psychiater.

Onze kwaliteit

  • Laagdrempelig en toegankelijk
  • Continuïteit van zorg
  • Goed bereikbaar voor de Antwerpse regio
  • Nauw overleg met huisarts en familie
Laatste update op: 28-03-2023