Presentaties

Een overzicht van presentaties die gebruikt werden tijdens ZNA-symposia.

Hartcentrum ZNA - Nieuwjaarssymposium: What's new in cardiology. Praktische uitdagingen voor de huisarts -  25 januari 2020

Bloedverdunners - Indicaties en gevaren

Organisatie en behandeling van hartfalen

Revascularisatie anno 2020: indicaties, rol van het hart-team en huidige behandeltechnieken

Plaats van PVI in de behandeling van VKF

ZNA Jan Palfijn - 20 jaar joint care symposium -  9 november 2019

20 jaar Joint Care Symposium

ZNA en GZA  - Roadshow hematologie -  21 mei 2019

Een abnormale eiwitelectroforese, wat nu?
Sikkelcelziekte en Thalassemie
Immuuntherapie binnen de hematologie

ZNA UKJA - Interactieve vorming -  04 april 2019
Presentatie Interactieve vorming rond zelfverwonding bij jongeren
ZNA UKJA - Studiedag psychose -  18 oktober 2018
Lezingen psychose
ZNA UKJA - e-PSY - digitalisering in de zorg -  21 september 2018

Workshops - Onlinehulp... nabijheid dankzij de afstand

Workshops - E-Health voor depressie

Workshops - Suïcidepreventie

Workshops - Als het internet terugslaat

Workshop - Free Wifi voor all

Presentaties - Online CGT voor Adolescenten

Presentaties - Game over

SEMINARIE WISC-V in UKJA -  22 mei 2018
Introductie van de WISC-V
OUTREACHING IN ANTWERPEN -  16 november 2017
Presentatie Winny Ang
Presentatie Niels Mulder
Presentatie Jean Louis Feys
Presentatie Delespaul
Foto's
Herfstsymposium ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis -  7 oktober 2017
Weegschalen en andere hemellichamen
OM(DEF)G
Wegrakingen bij kinderen...op bezoek bij de kindercardioloog
Bewust/Onbewust?
Roadschow Hematologie -  26 september 2017
Primaire immuundeficiënties
Antibioticasymposium - 12 september 2017
Kostenefficiënt antibioticabeleid voor de ziekenhuisarts
Seminariereeks ZNA UKJA - 24 januari 2017
Slaap zacht - Hulp voor ouders van moeilijke slapers
Huisartsensymposium ZNA Hartcentrum - 21 januari 2017

Preoperatief antithrombotisch beleid

The elderly cardiac patient

Avonden van ZNA Volwassenpsychiatrie - 30 november 2016
Radicalisering en de gevangenis 
Roadshow Hematologie 'Bloed op Spoed': Bloedplaatjes en stollingsproblemen - 22 november 2016
Bloedingen op de spoedeisende hulp
Trombose op spoedgevallen

 

Avondcolloquium: Risicofactoren bij pijn. Wees alert, of 'je hebt het vlaggen'! - 13 oktober 2016
Inleiding
Risicofactoren voor chronificatie van pijn
Impact van attitude en gedrag op pijnbeleving
Belang van contextuele benadering van pijn
Bewegingsangst: een sterk invaliderende factor
Preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid in de eerste lijn
Outcome measurement in de gezondheidszorg

 

19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie' - 8 oktober 2016
Acute problems in pediatric hematology

Hoger - Lager

Herfstsymposium - Acute buik

Somatische guidelines - Anorexia nervosa

Triage bij kinderen

 

STUDIEDAG 'NET'werk!? Naadloos samenwerken - 23 september 2016

It takes a village to raise a child

Community care en relationeel burgerschap

Over zin en onzin van netwerken

Spring

Van exclusie na inclusie

Cachet

Regulatiemoeilijkheden binnen de moeder-baby dyade

Veilig Thuis - Family Justice Center Antwerpen - CO3 – ketenaanpak IFG

Signs of Safety en Jongerenwelzijn

Maatschappij & stigma

Je weg zoeken in een web van instanties

 

ZNA Huisartsensymposium met gezinsdag - 4 juni 2016

Laparoscopische hysterectomie via eendagsopname
dr. Tom Slangen - ZNA gynaecologie

Nieuwe Orale Anticoagulantie (NOAC): pro's en contra's
dr. Bart Wollaert - ZNA Cardiologie

Kwaliteit van colonoscopie bij positieve iFOBT
dr. Souad Bouhadan - ZNA Gastro-enterologie

Wat een huisarts moet weten over tuberculose
dr. Peter Bomans - ZNA Pneumologie

Medisch-farmaceutisch overleg (MFO) in het kader van transmurale zorg
apr. Eline Hoedemaekers - ZNA Apotheek

Communicatie met kwestbare patiëntengroepen
dr. Karin Heyde - Vaardighedenteam UAntwerpen

Telenefrologie: e-consult, bloeddruktelemonitoring, Facetalk, Facebook
dr. Eric Gheuens - ZNA Nefrologie

Slechtnieuwsgesprek en levenseindebeslissingen
dr. Wesley Teurfs - ZNA Oncologie

Het gebruik van uniforme terminologie tussen ziekenhuizen en huisartsen
dr. Tom Lambrechts - huisarts/senior arts ICT Domus Medica

Laatste update op: 10-03-2020