Presentaties en/of opnames

Een overzicht van presentaties die gebruikt werden tijdens ZNA-symposia.

2021

2020

 

Webinar ZNA Aortacentrum - 25 september 2021

Oorzaken van acute thoracale pijn

door: dr. Nicolaas Vanderhoydonck
Huisarts en arts ZNA Medisch Centrum Kaai 142

Aorta dissectie

door: dr. Carl Dossche
Cardiochirurg Hartcentrum ZNA

Acuut coronair syndroom 

door: dr. Benjamin Scott
Cardioloog Hartcentrum ZNA

ZNA Aortacentrum voorgesteld

door: dr. Sven Vercauteren
Vaatchirurg ZNA en coördinator ZNA Aortacentrum

Nut van vasculaire screening

door: dr. Paul Hollering
Vaatchirurg ZNA 

Optimalisatie medicamenten beleid

door: dr. Nathalie Meyten
Cardioloog Hartcentrum ZNA

 

Studiedag 'Ontwikkelingsstoornissen in perspectief' 2 februari 2021 - Opnames

Plenaire sessie

Het effect van negatieve ervaringen in de kindertijd op de ontwikkeling van psychopathologie

door: Magda Van hee
Psycholoog-psychotherapeut bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Jonge Kind en Gezin

Plenaire sessie     

Van diagnose-gedreven naar persoonlijke benadering van ontwikkelingsstoornissen: N=You    

door: prof. dr. Hilgo Bruining
Kinder- en jeugdpsychiater - hoofddocent aan het Amsterdamse UMC - voorzitter Commissie Wetenschappelijk Activiteiten van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

Plenaire sessie

ASS en persoonlijkheidsstoornissen

door: dr. Annelies Spek    
Klinisch psycholoog, hoofd van het Autisme Expertisecentrum

Workshop

Praktijkervaringen met Brain Blocks binnen de Kinder- en Jeugdpsychiatrie

door:
Senne Van Houdt 
Klinisch psycholoog bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Crisisinterventie Adolescenten
Ellen Tombeur 
Psychomotorisch therapeut bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Ontwikkelingsstoornissen en Psychose Adolescenten
Catheline Cabuy 
Klinisch Psycholoog bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Internaliserende Stoornissen Kinderen

Workshop

Van IPad naar bospad - Lopen als ondersteunende methode bij de aanpak van overprikkeling bij kinderen met ASS

door: Michel Wolfs
Leefgroepbegeleider bij ZNA UKJA - Zorgeenheid Kinderen en Ontwikkelingsstoornissen

 

 


Nieuwjaarssymposium Hartcentrum ZNA - 30 januari 2021 - Opnames

Presentaties

De hartfalenverpleegkundigen: hun rol in begeleiding van uw hartfalenpatiënt

Door: Conny Vermeulen en  Soraya Ahouari, Hartfalenteam

Nieuwe medicatie bij hartziekten, welke en hoe te gebruiken in de huisartsenpraktijk

Door: dr. Arno Gigase

downloaden

Coronair lijden: het lipidenbeleid anno 2021

Door: dr. Mark Ronsyn

downloaden

COVID-19 en cardiovasculaire complicaties

Door: dr. Tim Weyn

downloaden

Nieuwe mogelijkheden in het cathlab

Door: dr. Pierfrancesco Agostoni

downloaden

Specifieke hartklachten bij vrouwen

Door: dr. Gaëlle Vermeersch

 

Herfstsymposium Pediatrie ZNA-GZA 2020 - 3 oktober 2020

"Dokter, het doet pijn" - Opnames

Het integrale symposium
met introductie door dr. Emmi Van Damme, diensthoofd Pediatrie ZNA Jan Palfijn, en prof. dr. Bart Van Overmeire, Expert Medical Advisor Opgroeien (Kind en Gezin)

PER THEMA
Dokter, mijn hoofd doet pijn
presentatie door dr. Katrien Vanrykel - Kinderarts GZA Sint-Augustinus
Dokter, mijn maag doet pijn
presentatie door dr. Mark Claeys - Kinderarts GZA Sint-Vincentius
Dokter, mijn buik doet pijn
presentatie door dr. Dirk Vervloessem - Kinderchirurg ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis
Dokter, mijn been doet pijn
presenatie door dr. Rik Joos, Reumatoloog ZNA
Dokter, mijn hart doet pijn
presentatie door dr. Bert Suys, Kindercardioloog GZA, ZNA en UZA
Au, je doet me pijn!
presentatie door Dienst Jeugd, Gezin en Nazorg van de PolitieZone Antwerpen
Kindermishandeling: van abstract onderwerp naar oudergesprek
presentatie door Em. Prof. Peter Adriaenssens, Kinderpsychiater

 

 

 

Hartcentrum ZNA - Nieuwjaarssymposium: What's new in cardiology. Praktische uitdagingen voor de huisarts -  25 januari 2020

Bloedverdunners - Indicaties en gevaren

Organisatie en behandeling van hartfalen

Revascularisatie anno 2020: indicaties, rol van het hart-team en huidige behandeltechnieken

Plaats van PVI in de behandeling van VKF

ZNA Jan Palfijn - 20 jaar joint care symposium -  9 november 2019

20 jaar Joint Care Symposium

ZNA en GZA  - Roadshow hematologie -  21 mei 2019

Een abnormale eiwitelectroforese, wat nu?
Sikkelcelziekte en Thalassemie
Immuuntherapie binnen de hematologie

ZNA UKJA - Interactieve vorming -  04 april 2019
Presentatie Interactieve vorming rond zelfverwonding bij jongeren
ZNA UKJA - Studiedag psychose -  18 oktober 2018
Lezingen psychose
ZNA UKJA - e-PSY - digitalisering in de zorg -  21 september 2018

Workshops - Onlinehulp... nabijheid dankzij de afstand

Workshops - E-Health voor depressie

Workshops - Suïcidepreventie

Workshops - Als het internet terugslaat

Workshop - Free Wifi voor all

Presentaties - Online CGT voor Adolescenten

Presentaties - Game over

SEMINARIE WISC-V in UKJA -  22 mei 2018
Introductie van de WISC-V
OUTREACHING IN ANTWERPEN -  16 november 2017
Presentatie Winny Ang
Presentatie Niels Mulder
Presentatie Jean Louis Feys
Presentatie Delespaul
Foto's
Herfstsymposium ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis -  7 oktober 2017
Weegschalen en andere hemellichamen
OM(DEF)G
Wegrakingen bij kinderen...op bezoek bij de kindercardioloog
Bewust/Onbewust?
Roadschow Hematologie -  26 september 2017
Primaire immuundeficiënties
Antibioticasymposium - 12 september 2017
Kostenefficiënt antibioticabeleid voor de ziekenhuisarts
Seminariereeks ZNA UKJA - 24 januari 2017
Slaap zacht - Hulp voor ouders van moeilijke slapers
Huisartsensymposium ZNA Hartcentrum - 21 januari 2017

Preoperatief antithrombotisch beleid

The elderly cardiac patient

Avonden van ZNA Volwassenpsychiatrie - 30 november 2016
Radicalisering en de gevangenis 
Roadshow Hematologie 'Bloed op Spoed': Bloedplaatjes en stollingsproblemen - 22 november 2016
Bloedingen op de spoedeisende hulp
Trombose op spoedgevallen

 

Avondcolloquium: Risicofactoren bij pijn. Wees alert, of 'je hebt het vlaggen'! - 13 oktober 2016
Inleiding
Risicofactoren voor chronificatie van pijn
Impact van attitude en gedrag op pijnbeleving
Belang van contextuele benadering van pijn
Bewegingsangst: een sterk invaliderende factor
Preventie van langdurige arbeidsongeschiktheid in de eerste lijn
Outcome measurement in de gezondheidszorg

 

19de Herfstsymposium - ZNA Koningin Paola Kinderziekenhuis: 'Red flags in de pediatrie' - 8 oktober 2016
Acute problems in pediatric hematology

Hoger - Lager

Herfstsymposium - Acute buik

Somatische guidelines - Anorexia nervosa

Triage bij kinderen

 

STUDIEDAG 'NET'werk!? Naadloos samenwerken - 23 september 2016

It takes a village to raise a child

Community care en relationeel burgerschap

Over zin en onzin van netwerken

Spring

Van exclusie na inclusie

Cachet

Regulatiemoeilijkheden binnen de moeder-baby dyade

Veilig Thuis - Family Justice Center Antwerpen - CO3 – ketenaanpak IFG

Signs of Safety en Jongerenwelzijn

Maatschappij & stigma

Je weg zoeken in een web van instanties

 

ZNA Huisartsensymposium met gezinsdag - 4 juni 2016

Laparoscopische hysterectomie via eendagsopname
dr. Tom Slangen - ZNA gynaecologie

Nieuwe Orale Anticoagulantie (NOAC): pro's en contra's
dr. Bart Wollaert - ZNA Cardiologie

Kwaliteit van colonoscopie bij positieve iFOBT
dr. Souad Bouhadan - ZNA Gastro-enterologie

Wat een huisarts moet weten over tuberculose
dr. Peter Bomans - ZNA Pneumologie

Medisch-farmaceutisch overleg (MFO) in het kader van transmurale zorg
apr. Eline Hoedemaekers - ZNA Apotheek

Communicatie met kwestbare patiëntengroepen
dr. Karin Heyde - Vaardighedenteam UAntwerpen

Telenefrologie: e-consult, bloeddruktelemonitoring, Facetalk, Facebook
dr. Eric Gheuens - ZNA Nefrologie

Slechtnieuwsgesprek en levenseindebeslissingen
dr. Wesley Teurfs - ZNA Oncologie

Het gebruik van uniforme terminologie tussen ziekenhuizen en huisartsen
dr. Tom Lambrechts - huisarts/senior arts ICT Domus Medica

Laatste update op: 21-10-2021