Pijn bij kinderen

Definitie


 

Jammer genoeg worden kinderen tijdens hun verblijf in het ziekenhuis geconfronteerd met pijn – omwille van hun ziekte of door een ingreep of onderzoek. Voor ZNA is het een prioriteit om pijn bij kinderen zoveel mogelijk te voorkomen en goed en doeltreffend te behandelen. 

Het begrip ‘pijn’ is moeilijk te omschrijven – zeker voor kinderen. Het is niet alleen een vervelend, onprettig gevoel. Het is vooral ook een signaal van het lichaam dat er iets mis is. Pijn kan ervoor zorgen dat je kind minder goed slaapt, minder eetlust heeft, geen zin heeft om te spelen of stil en humeurig is. Pijn kan zo ook het genezingsproces van je kind vertragen.

Pijn bij kinderen voorkomen

  • Toverzalf ​

Om de kortdurende, scherpe pijn van een prik te verminderen, kan een verdovende zalf op de prikplaats aangebracht worden. Zo heeft je kind minder pijn en zal een volgende prik wat minder angstaanjagend zijn. 

  • Suikerwater (baby tot 3 maanden oud)​

Door de toediening van enkele druppels suikerwater te combineren met het zuigen op een fopspeen, creëren we een pijnstillend effect. Zo ervaart de baby minder pijn bij een prik.

  • Droomlucht ​

Om de angst maar ook de pijn bij bepaalde onderzoeken te verminderen, kan er gebruik gemaakt worden van een gasmengsel van 50% lachgas en 50% zuurstof. Zo ontspant je kind zich en verloopt het onderzoek vlotter.

Pijn bij kinderen meten

Elk kind is uniek en dus ervaart het ook pijn op zijn eigen manier. Wat het ene kind hevige pijn noemt, is dat niet noodzakelijk voor een ander kind. Om pijn toch in te schatten, gebruiken we meetschalen:

  • FLACC (vanaf 0 jaar)

FLACC staat voor Face, Legs, Activity, Cry en Consolability. Bij kleine kinderen gaat de verpleegkundige door observatie van een aantal gedragingen (gezicht, benen, activiteit, huilen en troostbaarheid) een score geven aan de pijn van je kind. 

  • Gezichtjesschaal (vanaf 4 jaar)

Het kind krijgt 6 verschillende gezichtjes te zien (het eerste vertoont geen pijn, het laatste heel veel pijn). Er wordt gevraagd het gezichtje aan te duiden dat overeenkomt met de eigen pijnbeleving.


ZNA Gezichtjesschaal

  • CAS (vanaf 6 jaar)

De Colour Analogue Scale is een pijnlat met een rode driehoek. Hierop moet het kind het schuivertje van beneden (geen pijn) naar boven (heel veel pijn) verschuiven. Zo kan de verpleegkundige de daaraan gekoppelde pijnscore ontdekken. 

      


Pijnmeetschaal bij kinderen - CAS

Pijnbehandeling bij kinderen

Laatste update op: 30-08-2019
Auteur(s): Team Pediatrie (Kinderziekten)