Nierinsufficiëntie

Definitie

Bij nierinsufficiëntie of nierfalen werken je nieren niet goed meer. De werking kan heel plots verminderen (acute nierinsufficiëntie) of geleidelijk aan (chronische nierinsufficiëntie).

 

Oorzaken

Er zijn veel verschillende oorzaken van nierfalen. Bij volwassenen ontstaat nierfalen meestal door een ziekte zoals diabetes (suikerziekte), hoge bloeddruk en aderverkalking. Minder frequente oorzaken zoals nierfilterontsteking (glomerulonefritis) of erfelijke aandoeningen zijn ook mogelijk. Bij kinderen zijn de meest voorkomende oorzaak aangeboren afwijkingen van de nieren.

Symptomen

Een nierziekte veroorzaakt in het begin vaak geen duidelijke klachten. Meestal worden enkel bloed- en/of urineafwijkingen waargenomen door de dokter. Wanneer je nierfunctie achteruitgaat, kunnen afvalstoffen en vocht zich opstapelen. Wanneer de nierwerking ernstig verminderd is, treden klachten op zoals vermoeidheid, futloosheid, verminderde eetlust, jeuk of spierkrampen. Een verminderde nierwerking heeft ook effecten op de rest van je lichaam, vaak zonder dat je het merkt. Zo kan nierfalen een verhoogde bloeddruk geven, veroorzaakt het botontkalking en geeft het een verhoogd risico op hart- en vaataandoeningen. 

 

Behandeling

De belangrijkste behandeling van nierinsufficiëntie is preventie. Een gezonde levensstijl met aandacht voor gezonde voeding, stoppen met roken, regelmatig bewegen, aanpak van hoge bloeddruk en gewicht verliezen indien nodig kan veel problemen voorkomen. Een verhoogde bloedsuiker in geval van diabetes, wordt best zo goed mogelijk behandeld. Zijn je nieren toch al wat beschadigd, dan wordt je nierfunctie opgevolgd. Je laat dan regelmatig je bloed en urine controleren op de aanwezigheid van afvalstoffen. Problemen die zich dan voordoen, kunnen meestal behandeld worden met een dieet of medicatie. Pas als de nieren minder dan 10% werken, is een nierfunctie-vervangende therapie zoals dialyse nodig.
 

Laatste update op: 14-03-2022
Auteur(s): Team Kindernefrologie (Kindernierziekten), Team Nefrologie (Nierkliniek)