Nierinsufficiëntie

Definitie

Nierinsufficiëntie of nierfalen betekent dat de nieren niet goed meer werken. Dit kan heel plots optreden in de loop van uren tot dagen (acute nierinsufficiëntie) of traag in de loop van maanden tot jaren (chronische nierinsufficiëntie).

De behandeling hangt af van de onderliggende ziekte die het nierfalen uitlokt en de ernst van de symptomen. In sommige gevallen is dialyse (niervervangende therapie) noodzakelijk.

Oorzaken

De meest voorkomende oorzaak van nierfalen bij kinderen zijn aangeboren afwijkingen van de nieren.

Symptomen

Vermoeidheid, jeuk, verminderde eetlust, misselijkheid, gewichtsverlies, spierzwakte

Laatste update op: 19-02-2019
Auteur(s): Team Kindernefrologie (Kindernierziekten)