Begeleiding

Slikstoornissen: onzichtbaar probleem met grote gevolgen


 

Maar liefst 1 op 5 mensen ouder dan 75 heeft in bepaalde mate last van slikproblemen. Dat klinkt niet zo ernstig, maar het probleem kan bij geriatrische patiënten grote gevolgen hebben. Dokter Johnny Chung, geriater in ZNA Cadix, licht toe wat een slikstoornis inhoudt, en hoe een gespecialiseerd team in ZNA Cadix het probleem aanpakt.

Ongeveer 20 procent van de ouderen (75 +) heeft moeite met slikken, en in ziekenhuizen en woonzorgcentra ligt dat percentage zelfs nog hoger. Dokter Chung: “Slikproblemen kunnen een ketting van problemen in gang zetten, met grote gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid. Door ondervoeding kan het bijvoorbeeld dat de spieren niet goed meer werken. Dat brengt dan weer problemen met stappen en een hoger valrisico met zich mee, waardoor mensen ernstige breuken kunnen oplopen en hun zelfstandigheid kunnen verliezen. Ondervoeding kan ook leiden tot mentale achteruitgang en psychische klachten. Slikproblemen en ondervoeding raken aan een hele waaier van geriatrische problemen.”

Traject rond slikproblemen In ZNA Cadix startte een multidisciplinair team recent een traject rond slikproblemen op in het geriatrisch dagziekenhuis. “Het staat nog in zijn kinderschoenen, maar het project is veelbelovend. We hadden al trajecten rond vallen en osteoporose. Met dit traject rond slikproblemen, dekken we weer een belangrijk domein in de geriatrie af.”

Moeilijk vast te stellen

Het traject begint uiteraard met het vaststellen van het probleem. Dat blijkt niet altijd evident. “In het ziekenhuis zien we het vaak snel. Bij iemand die zich verslikt of frequent moet hoesten bij het eten, gaan de alarmbellen rinkelen. Dan is het logisch om de logopedist er meteen bij te halen. Maar de huisarts ziet een patiënt vaak maar kort en de patiënt eet of drinkt niet tijdens de consultatie. Patiënten merken bovendien zelf hun eigen slikproblemen vaak niet op of geven hier onterecht weinig belang aan.

Om de diagnose te ondersteunen, bestaat er een screeningstool (de EAT-10). “De patiënt beantwoordt een tiental stellingen. De vragenlijst neemt een paar minuten in beslag. Als het resultaat positief is, is een doorverwijzing nodig.”

Gezamenlijke aanpak

In het dagziekenhuis in ZNA Cadix werken geriaters, logopedisten, diëtisten en NKO-artsen samen aan de behandeling van slikproblemen. “Zo pakken we het probleem holistisch aan en vermijden we samen dat één probleem veel groter wordt.”

 

 

Laatste update op: 23-11-2023